Kontrollplan och kontrollansvarig

Förslag till kontrollplan

För alla åtgärder som kräver lov eller anmälan behöver du som byggherre se till att det lämnas in ett förslag till kontrollplan.

 

För att få ett startbesked så måste vi på miljö- och byggnadsförvaltningen godkänna ditt förslag till kontrollplan och du får inte ett slutbesked förrän du lämnat in en komplett ifylld kontrollplan efter projektet.

 

Läs mer om startbesked och slutbesked

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett levande dokument som ska användas under hela produktionstiden. I kontrollplanen redovisar man vilka kontroller som ska göras, hur de ska kontrolleras, mot vad de ska kontrolleras och vem som utför kontrollen.

 

Man kan se kontrollplanen som en checklista och syftet är kvalitetssäkra byggnationen eller installationen och se till så att sammhällets lagar och regler uppfylls.

Hur gör jag en kontrollplan?

Boverkets byggregler och EKS (konstruktionsregler) är dokument som många använder sig av när de uprättar sina kontrollplaner.

Ofta hänvisar kontrollpunkterna till ett speciellt stycke till endera Boverkets byggregler eller EKS.

Ibland kan du som upprättat kontrollplanen hänvisa till en ritning. Då ska du ange ritningsnumret (ex. K-101).

 

Regelsamling för

byggnade BBR 2012

 

 

Tillämpning av europeiska

konstruktionsstandarder

EKS 8

Utgivningsår: 2011

Antal sidor: 358

ISBN-nummer: 978-86827-40-3

 Ladda ner (2180 kb)



 

Utgivningsår: 2011

Antal sidor: 145

ISBN-nummer:

  Ladda ner (1246 kb)

 

 

Gör din egen kontrollplan (enklare åtgärder utan kontrollansvarig)

(öppnas som .docx)

 

Exempel på kontrollpunkter

Mall för kontrollplan

 

1. Öppna dokumentet "mall för kontrollplan"

2. Fyll i alla fält

3. Öppna "exempel på kontrollpunkter"

4. Markera och kopiera de kontrollpunkter som gälla för ditt projekt och klistra i kontrollplanen

5. Skicka in kontrollplanen tillsammans med övriga handlingar

Kontrollplan för vanliga åtgärder

Här är kontrollplaner som är färdiga att användas.


Kontrollplan för tillbyggnad av inglasat uterum

Kontrollplan för installation av eldstad




Vad är kontrollansvarig och vem får vara KA?

Den kontrollansvariges (KA) uppgift är bland annat att kontrollera så att bygget uppfyller gällande lagar och regler och biträda byggherren med att upprätta en kontrollplan för det aktuella projektet och närmara tekniskt samråd.

 

Läs mer om tekniskt samråd

 

Den kontrollansvarige bör inte vara nära släkt med de personer som utför de

åtgärder som ska kontrolleras. Med nära släkt avses make, maka, sambo,

förälder, barn och syskon.

Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska

kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag.

Byggherren eller anställd hos byggherren kan vara kontrollansvariga

förutsatt att dessa inte själva utför de åtgärder som ska kontrolleras. Det

som anges i första och andra styckena gäller även i dessa fall.

Projektören kan vara kontrollansvarig. Det som anges i första och andra

styckena gäller även i dessa fall.

När krävs det inte en kontrollansvarig?

För vissa åtgärder behöver du inte ha en kontrollansvarig. Det kan t.e.x vara mindre till- och ombyggnationer av en- och tvåbostadshus samt åtgärder avseende mindre komplementbyggnader. Dock har vi rätt att ställa krav på att det ska finnas en kontrollansvarig om vi anser att det krävs för ditt aktuella projekt.

Kontrollansvariga kan du hitta på följande sidor:


Informationsägare: Fredrik Björkman, Byggnadsinspektör, tfn 0554-192 13
Sidan uppdaterad av: Fredrik Björkman 2014-04-24 14.49.57
Namn
 
E-post
   
Sidan är granskad men behöver rättas
Dra reglaget till höger för att skicka formuläret
Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.