Kostnad för privatpersoner

Behöver du lämna avfall på återvinningscentralen? Din grundavgift för hushållets renhållningsabonnemang täcker det mesta av ditt grovavfall.

Men om du behöver lämna mer avfall än vad som kan fraktas med bil eller släpkärra, då måste du betala extra. 

För större eller flertal transporter kontakta återvinningscentralen för prisuppgift. 

Kontakt och frågor

Har du frågor? Eller vill du lämna större mängder avfall? Kontakta oss på återvinningscentralen på telefon, 0554-19 279.