En grönare arbetsplats

Kvinna bläddrar i pärm.

Hur arbetar ni med källsortering på din arbetsplats? Så gott som alla företag och verksamheter ger upphov till avfall.

Om du har ett avtal med kommunen så får du hjälp med att transportera bort ditt städ- och hushållsavfall. Du måste själv frakta övrigt och farligt avfall till återvinningscentralen. 

Vad kostar det för dig som företagare? Kolla i vår prislista