Brännbart avfall ger värme åt Karlstadborna

Brännbart avfall

När du har sorterat ut allt som går att återvinna och det miljöfarliga avfallet finns det ofta lite restavfall kvar. Det är det restavfallet som du sorterar i det stora sopkärlet och faktum är att det också kan återvinnas.

Soporna måste ligga i knutna påsar när det läggs i sopkärlet. Inga lösa sopor!

Kärlet för restavfall hos villakunder töms var fjärde vecka.