Var rädd om miljön

Miljöfarligt avfall som färgburkar med mera.

Farligt avfall kan skada människor och miljön. Fast bara om det hamnar på fel ställe. Var därför noga med att det inte hamnar bland det övriga hushållsavfallet eller i avloppet.

Ta istället med dig ditt avfall till oss på återvinningscentralen, så ser vi till att det tas om hand. 

Elavfall

Elektriska produkter kan innehålla freoner och metaller som är skadliga för miljön. Allt som är utrustat med sladd eller batteri ska därför lämnas som elavfall om du ska kasta dem. Kom ihåg att det kan finnas inbyggda batterier i många produkter, och lämna i så fall in hela produkten. Till elavfall hör också prylar som lysrör, glödlampor, kylskåp och vanliga batterier. Batterier kan du också lämna på Kils alla återvinningsstationer. 

Målarfärg, lim och lack

Rester av exempelvis målarfärg, lim, spackel och liknande innehåller ofta lösningsmedel som kan vara skadligt. Lämna dem därför till återvinningscentralen. Det gäller också förpackningar med intorkad färg, även om den är vattenlöslig. Vad du än gör, spola inte ned resterna i toaletten eller handfatet. Reningsverken kan inte ta bort dem, och de följer istället med ut i vattendragen. 

Kemikalier

Spillolja, hårfärgningsmedel och starka rengöringsmedel. Alla är skadliga för både människor och djur. Lämna dem därför i sin originalförpackning, eller med innehållsbeskrivning, till återvinningscentralen. Tänk på att inte blanda olika kemikalier, utan lämna in dem var för sig. 

Läkemedel

Kasta aldrig gamla mediciner i ditt vanliga hushållsavfall eller spola ned i toaletten. Reningsverken kan inte ta bort alla farliga ämnen, och de följer istället med ut i vattendragen. Apoteket tar hand om de flesta överblivna eller för gamla mediciner. Kvicksilvertermometrar och använda sprutor är exempel på vad du kan lämna som farligt avfall hos oss på återvinningscentralen.

Kontakta oss gärna om du är osäker på vad du kan lämna hos oss!