Vi tar hand om ditt avfall

Man som bär TV

Hämta ditt brännbara avfall, omvandla matrester till biogas och ta hand om ditt gamla kylskåp. Ja, det ingår i vårt uppdrag.

Sedan 1997 tar vi hand om ditt avfall

All avfallshantering bedrevs tidigare av kommunen, men sedan 1997 när Kils Avfallshantering AB (numera Kils Återvinning AB) startades, vilar renhållningsansvaret på våra axlar.

Organisation och ekonomi

Vi är ett dotterbolag till Kils Energi AB, vilket medför att vi delar samma VD, och verksamheten har idag fyra anställda. Bolaget omsätter omkring 15 miljoner kronor per år. Det ekonomiska resultatet har varit mycket positivt de senaste åren.

Verksamheten drivs av både en taxefinansierad del och en kommersiell del. Den taxefinansierade delen ska vara kostnadstäckande, medan den kommersiella delen kommer från avgifter för de som vill utnyttja vår deponi.

Ditt avfall är värdefullt

Vi arbetar lokalt, men samtidigt globalt. I den föränderliga värld vi lever i sker en snabb utveckling. Vi måste därför vara innovativa och hela tiden utnyttja nya lösningar för vad man kan göra med avfallet. För kom ihåg, ditt avfall är värdefullt.