Prästbol 1:50

Objekt

Prästbol 1:50

Ägare

Kils kommun

Beskrivning

Tomtmark till bostadsändamål. Markbeskaffenhet: Lera
Areal: 939 kvm.