Prästbol 1:56

Objekt

Prästbol 1:56

Ägare

Kils kommun

Beskrivning

Tomtmark till bostadsändamål. Markbeskaffenhet: Lera
Areal: 979 kvm.