Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Skommita

Skissbild: Planerade bostader i sluttningen mot sjön Fryken.

Skommita är planerat för 13 villatomter och 14 radhus/kedjehus. Försäljning av villatomter pågår.

Villatomter 

Tre villatomter för enplanshus på Tallåsen är lediga.  

Storlek: 740-890 kvm 

Endast tomt 19 är kvar, pris: 600 000 kronor.

Priset inkluderar tomt, avstyckning, anslutning till vatten och avlopp, grundundersökning och utsättning hus.

Intresseanmälan sker via vår e-tjänst.

Klicka här för tomtarea (preliminär area innan lantmäteriförrättning) för respektive tomt.

Kontaktperson: Emma Brunzell, Kils kommun 0554-191 37

Tomter Skommita

Radhustomterna inom det prickade området har gjorts om till tre villatomter.