Skommita

Skissbild: Planerade bostader i sluttningen mot sjön Fryken.

Samtliga tomter på Skommita är sålda. 

Kontaktperson: Emma Brunzell, Kils kommun 0554-191 37