Tallåsen

Skissbild med ritade bostadsområden och Fryken i bakgrunden.

Villatomter 

Samtliga villatomter på Tallåsen är sålda.