Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Halvlek i Lövenstrand

Flygfoto över Lövenstrand med årtal som visar när olika områden ska vara utbyggda.

Nu är det två år kvar till Lövenstrand ska vara utbyggt. Halvlek betyder dock inte vila, arbetena pågår för fullt och många vill bo i ett av Kils mest attraktiva lägen. Det har varit ont om lediga bostäder i Kil och därför är politikerna offensiva när det gäller planering av nya bostäder.

Allt går enligt plan och enligt de mål som politikerna satt upp.

– I Runnevål, som enligt målet ska vara utbyggt 2016, är det bara en tomt kvar till försäljning. För övriga områden, som ska vara utbyggda 2018, ser det också bra ut. Av 24 villatomter på Skommita-Tallåsen så är det just nu tio kvar till försäljning, säger Georg Forsberg (C), ordförande i styrgruppen för Lövenstrand.

De nya bostadsområdena har fullt utbyggd infrastruktur med gator, gång- och cykelvägar, anläggningar för vatten och avlopp samt anslutningar för el och fiber.

Ringar på vattnet

Under senaste året har Kils kommun sålt 21 tomter på Mons Backe. Även tomtförsäljningen i området Kilslund har varit god.

– Försäljningen nära Fryken har påverkat övrig tomtförsäljning positivt och på Mons Backe är det slutsålt, säger Kent Svensson som är exploateringschef i Kils kommun.

Parhus och radhus

På Skommita, Tallåsen och Viksta by får husexploatörer möjlighet att sälja sina parhus och radhuslösningar. När de skriver kontrakt med kunder säljer Kils kommun tomt och infrastruktur till exploatören.

Radhusexploatören på Skommita har börjat med sin första etapp. Kring årsskiftet räknar de med att komma igång även på Tallåsen och Viksta by. Du anmäler ditt intresse till respektive husexploatörers mäklarföretag.

Höghus

I området arbetar kommunen också med en detaljplan som kommer att tillåta byggnation av flerbostadshus med upp till max åtta våningar. Planen är just nu i granskningsskede, och kan efter beslut ha vunnit laga kraft omkring årsskiftet.

– Kils kommun kommer inte att bygga höghus i Lövenstrand. Däremot skapar vi möjligheter för intresserade företag att köpa byggrätten och bygga enligt planen, säger Georg Forsberg.