3
Pågående arb.

Pågående arbeten

3
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Förhandsbesked

Förhandsbesked är en lokaliseringsprövning. Det vi på miljö- och byggnadsförvaltningen undersöker är om din tänkta åtgärd kan tillåtas på den plats du önskar. Ofta gäller det åtgärder på sedan tidigare obebyggda fastigheter utanför planlagd mark. Beslut om förhandsbesked behandlas i miljö- och byggnadsnämnden.

Syfte

Syftet med förhandsbeskedet är att du som planerar ett byggnadsprojekt får ett tidigt svar om möjligheten att få bygglov. Beskedet utgör ett projekteringsskydd för dig. Förhandsbesked kan också vara lämpligt att använda om du vill få en tomt avstyckad.

Giltighetstid 

Förhandsbeskedet är giltigt i 2 år från beslutsdatum. För att beskedet ska gälla måste du inkomma med en bygglovsansökan inom de 2 åren.

Tänk på

Tänk på att ett positivt förhandsbesked inte innebär att du får påbörja byggnationen utan det ger dig bara ett besked om att bygglov kommer att beviljas om du uppfyller de krav som plan- och bygglagen ställer.