3
Pågående arb.

Pågående arbeten

3
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Olovligt byggande

Om du har byggt något utan att söka lov kan du inkomma med en ansökan/anmälan i efterhand.

Byggsanktionsavgifter

Byggsanktionsavgift tas ut om du påbörjar en åtgärd som kräver lov utan att ha fått startbesked eller börjar använda något innan du fått ett slutbesked. En så kallad sanktionsavgift tas inte ut om något som olovligen har utförts rättas till (det olovligt utförda tas bort) innan myndighetsnämnden behandlar ärendet. Myndighetsnämnden kan i efterhand pröva om lov kan beviljas. I de fallen tas alltid en sanktionsavgift ut.

Startbesked

Alla åtgärder som kräver lov eller anmälan får du inte påbörja innan du fått ett startbesked.

För en anmälan får du inget bygglov utan endast ett startbesked.

Slutbesked

Vi på myndighetsstaben måste ha skrivit ut ett slutbesked till dig innan du får börja använda det du sökt lov eller gjort en anmälan för.

Laga kraft

Alla beslut och förhandsbesked som har blivit beviljade ska kungöras i tidningen "Post- och Inrikes Tidningar".

Att ett beslut vinner laga kraft innebär att du inte kan få ditt lov överklagat i efterhand.

Har du haft invändningar på ett lov har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. Övriga personer har fyra veckor på sig att överklaga.

Byggsanktionsavgifter

Byggsanktionsavgift tas ut om du påbörjar en åtgärd som kräver lov utan att ha fått startbesked eller börjar använda något innan du fått ett slutbesked.

Kontakta

Är du osäker på om du behöver ansöka om lov eller göra en anmälan, kontakta oss på myndighetsstaben.