3
Pågående arb.

Pågående arbeten

3
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Tjänstegaranti för lov och anmälan, Plan- och bygglag (2010:900)

Bekräftelse

Inom tio arbetsdagar ska du få en muntlig eller skriftlig bekräftelse på att vi mottagit din ansökan.

I bekräftelsen ska du få följande information:

 1. Antingen att din ansökan är komplett eller vad du behöver komplettera med för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.
 2. Vem som handlägger ditt ärende och kontaktuppgifter till den personen.

Handläggningstid

För enklare ärenden meddelas ett beslut inom sex veckor från det datum ansökan är komplett. För övriga ärenden meddelas ett beslut inom tio veckor från det datum ansökan är komplett (se undantag nedan).

Tjänstegarantin gäller inte

 • när miljö- och byggnadsnämnden är beslutsfattande
 • när vi måste skicka ärendet på remiss
 • under tiden 1 juni-31 augusti.

När inte tjänstegarantin gäller får vi förlänga handläggningstiden med max tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna.