1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

När behöver jag inte söka lov?

I vissa fall kan lovplikten ha utökats, till exempelvis i en värdefull miljö och då kan du behöva söka lov för att få upprätta en komplementbyggnad eller dylikt.

Åtgärder som sker närmare gata eller park än 4,5 meter kräver alltid lov. De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak eller friggebodar placeras närmare gränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller något bygglov.

De här åtgärderna kan vara bygglovsbefriade 

Nya bygglovsbefriade åtgärder

Tänk på att du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga. 

Boverkets byggregler

Strandskydd

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddat området.

I vissa fall kan lovplikten ha utökats, till exempelvis i en värdefull miljö och då kan du behöva söka lov för att få upprätta en komplementbyggnad eller dyl.

Åtgärder som sker närmare gata eller park än 4,5 meter kräver alltid lov.

De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak eller friggebodar placeras närmare gränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller något bygglov.

Läs mer om strandskydd