3
Pågående arb.

Pågående arbeten

3
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Attefallshus och tillbyggnad (max 15 kvm)

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även bygga ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadrat. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan och få ett startbesked. Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage.

Tillbyggnad (max 15 kvm)

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Tänk på

Bygger du närmare fastighetsgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Nekar grannarna måste du ansöka om bygglov. Bygger du närmare gata, väg eller park än 4,5 meter ska du kontakta oss på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Strandskydd

Ska du bygga inom strandskydd krävs strandskyddsdispens

Läs mer här