1
Störningar

Störningar

1
2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Beslut

Beslut meddelas enligt vår tjänstegaranti. Tänk på att du inte får börja bygga innan du har fått ett startbesked.

Ett beviljat beslut vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet har tagits, förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Enligt plan- och bygglagen är vi på miljö- och byggnadsförvaltningen skyldiga att underrätta kända sakägare och kungöra beslutet i post- och inrikes tidningar. Personer som haft erinringar till åtgärden innan beslutet togs har tre veckor på sig att överklaga.