1
Störningar

Störningar

1
2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Granskning

Vi granskar din ansökan och ser om den följer gällande bestämmelser där du tänkt bygga. Din ansökan måste också uppfylla de allmänna kraven enligt plan- och bygglagen.

I de fall din ansökan innebär en avvikelse från bestämmelserna eller om din ansökan inte är komplett kontaktar vi dig.

I vissa fall måste remisser skickas till grannar eller sakkunniga innan ärendet avgörs. De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Avvikande och komplicerade ärenden beslutas vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträden. Nämnden sammanträder en gång per månad. En delegationsordning styr vilka beslut som handläggaren tar och vilka som ska tas av politikerna i nämnden.