3
Pågående arb.

Pågående arbeten

3
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Information om kontrollansvarig

Kontrollansvariges  uppgifter

Den kontrollansvariges (KA) uppgift är bland annat att kontrollera så att bygget uppfyller gällande lagar och regler och biträda byggherren med att upprätta en kontrollplan för det aktuella projektet och närvara vid tekniskt samråd. En kontrollansvarig måste vara certifierad.

Mindre åtgärder

För vissa åtgärder behöver du inte ha en kontrollansvarig. Det kan till exempel vara mindre till- och ombyggnationer av en- och tvåbostadshus samt åtgärder avseende mindre komplementbyggnader.

Vi har rätt att alltid ställa krav på att det ska finnas en kontrollansvarig för ett projekt. Det finns möjlighet att byta kontrollansvarig under pågående projekt. Den godkända kontrollansvariga måste skriftligen meddela miljö- och byggnadsförvaltningen att denne avsäger sig uppdraget. En ny kontrollansvarig ska vara utsedd och godkänd innan projektet får fortsätta.

Kontrollansvariga kan du hitta på nedanstående sidor