Dricksvatten

Vattenglas med is och citron

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Det används som dryck, i matlagning och i livsmedelsproduktion. Därför är det viktigt att vattnet är rent och att det kontrolleras regelbundet. Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att det håller rätt kvalitet.

Vilka omfattas och vad innebär det?

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns krav på bland annat dricksvattnets kvalitet. Reglerna gäller inte dricksvatten från vattenverk som levererar mindre än 10 kubikmeter per dag eller försörjer färre än 50 personer.

När dricksvattnet levereras som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet, t.ex. en restaurang eller café med egen brunn, gäller däremot dricksvattenföreskrifterna oavsett hur mycket eller lite vatten som produceras.

Här finner du Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

Registrera din dricksvattenanläggning

Om du har en brunn eller annan dricksvattenanläggning som omfattas av dricksvattenföreskrifterna så måste den registreras hos myndighetsnämnden. Blankett för anmälan om registrering finns här.

Myndighetsnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan. Du kommer också att tilldelas en årlig avgift som måste betalas för varje år som dricksvattenanläggningen är registrerad. Läs mer om våra avgifter under Taxa och avgifter, livsmedelstillsyn.

Faroanalys och undersökningsprogram

För dig som har en vattenanläggning som omfattas av dricksvattenföreskrifterna finns det krav på att du ska göra en faroanalys och ta fram ett undersökningsprogram för anläggningen. Faroanalysen och undersökningsprogrammet ska fastställas av myndighetsnämnden.

Skicka in faroanalys och undersökningsprogram till myndighetsstaben i Kils kommun för att fastställa dem. Inkomna handlingar räknas som offentliga. I vissa fall kan en faroanalys innehålla känsliga uppgifter som inte bör göras offentliga. Kontakta i sådana fall myndighetsstaben för att fastställa faroanalysen på annat sätt.

För vissa mindre anläggningar, som levererar mindre än 10 kubikmeter per dag eller försörjer färre än 50 personer, måste inte faroanalysen vara skriftlig. Faroanalysen kan då istället redovisas muntligt.