Dricksvatten

Vattenglas med is och citron

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Det används som dryck, i matlagning och i livsmedelsproduktion. Därför är det viktigt att vattnet är rent och att det kontrolleras regelbundet. Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att det håller rätt kvalitet.

Vilka omfattas och vad innebär det?

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns bestämmelser gällande dricksvattenanläggningar och krav på dricksvattnets kvalitet. Föreskrifterna gäller allt dricksvatten som används i en kommersiell eller offentlig verksamhet, t.ex. en restaurang eller café med egen brunn, uthyrning av flera bostäder där vattnet kommer från samma brunn eller dricksvatten i en förskola. Föreskrifterna gäller också allt dricksvatten från vattenverk som levererar minst 10 kubikmeter per dag eller försörjer minst 50 personer med dricksvatten.

Här finner du Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12).

Registrera din dricksvattenanläggning

Om du har en brunn eller annan dricksvattenanläggning som omfattas av dricksvattenföreskrifterna så måste den registreras hos myndighetsnämnden. Anmäl din dricksvattenanläggning via vår e-tjänst.

Myndighetsnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan. Du behöver också betala en avgift för den tid som myndighetsnämnden lägger ned på att kontrollera din anläggning. Läs mer om våra avgifter under Taxa och avgifter, livsmedelstillsyn.

Faroanalys och undersökningsprogram

För dig som har en dricksvattenanläggning som omfattas av dricksvattenföreskrifterna finns det krav på att du ska ta fram ett undersökningsprogram för anläggningen. Undersökningsprogrammet ska fastställas av myndighetsnämnden. Läs mer om undersökningsprogram för mindre dricksvattenanläggningar här.

För anläggningar som producerar minst 10 kubikmeter dricksvatten eller försörjer minst 50 personer med dricksvatten per dygn finns det också krav på att utföra en faroanalys. Även faroanalysen ska fastställas av myndighetsnämnden.

Skicka in faroanalys och undersökningsprogram till myndighetsnämnden i Kils kommun för att fastställa dem. Inkomna handlingar räknas som offentliga. I vissa fall kan en faroanalys innehålla känsliga uppgifter som inte bör göras offentliga. Kontakta i sådana fall myndighetsstaben för att fastställa faroanalysen på annat sätt.