Information med anledning av covid-19

Bufféer och lösviktsförsäljning

Bufféserveringar, lösgodisförsäljning och liknande behöver inte upphöra. Utifrån den kunskap som finns idag så räcker det med vanliga hygien- och städrutiner. Det behövs alltså inte särskilda rengöringsrutiner med tanke på Corona (covid-19). Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.

Mer information

Livsmedelsverket har en särskild sida med information om covid-19 som riktar sig till företagare. Där kan du som livsmedelsföretagare få uppdaterade råd och information om covid-19.

Många livsmedelsföretagare omfattas av Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Information och vägledning om smittskydd på serveringsställen finns hos Länsstyrelsen i Stockholm.