Insamling av uppgifter om livsmedelsanläggning

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024.

Detta innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna.

När och hur går det till?

 • Du lämnar enklast uppgifterna som vi behöver genom att använda den e-tjänst för omklassning som tagits fram tillsammans med Livsmedelsverket. E-tjänsten hittar du här: https://e-tjanster.kil.se/7MMFORRATT
 • Du kan använda dig av e-tjänsten redan idag. För att hinna klassa om alla anläggningar innan årsskiftet behöver vi få in uppgifter från dig senaste den 20 augusti.

Varför införs nya regler?

 • De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

 • Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

 • Vi uppskattar att det tar ca 20 minuter för dig att lämna uppgifterna via e-tjänsten.

Förberedelser - innan du lämnar uppgifter i e-tjänsten

 • Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet.

 • Övriga uppgifter som är bra att ha till hands är produktionsvolym (exempelvis antal ton utgående mängd livsmedel) och antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

På grund av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

 1. Huvudsaklig inriktning, handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
 2. Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
 3. Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler
 4. Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.)

Mer om e-tjänsten

E-tjänsten har flera fördelar

 • Det blir enklare för dig som företagare att lämna uppgifter. Via e-tjänsten kan du lämna uppgifterna digitalt via din dator eller mobiltelefon i stället för via pappersblankett.

 • Du som företagare behöver inte fylla i lika många uppgifter som tidigare. Information som du redan har lämnat till Bolagsverket, Skatteverket m.fl. angående verksamheten är redan ifylld i e-tjänsten för dig som är firmatecknare.

 • Kontrollen blir mer transparent. När du som företagare har lämnat uppgifter i e-tjänsten får du en preliminär bedömning om antalet kontrolltillfällen för de närmaste fem åren.

 • E-tjänsten är kopplad till kommunens register över livsmedelsverksamheter. Information är förifylld och du kan samtidigt uppdatera dina kontaktuppgifter direkt i e-tjänsten.

Vad kan du göra i e-tjänsten?

Idag kan du endast lämna uppgifter för att få din verksamhet omklassad till de nya reglerna.

Framöver kommer ytterligare funktioner som gör det möjligt att dels anmäla registrering av nytt företag enligt de nya reglerna, samt att meddela ändringar i verksamheten. Exempel på ändringar är ägarbyten, ökad produktion eller hantering av nya typer av livsmedel.

Vem kan använda tjänsten?

 • Du som firmatecknare kan lämna uppgifterna och fylla i e-tjänsten själv.

 • Du som representerar verksamheten men inte är firmatecknare kan också använda tjänsten.

 • Både firmatecknare och annan representant behöver e-legitimation för att logga in i tjänsten.

Läs mer om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning här:

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Du kan läsa mer om förändringarna i reglerna för planering av kontrollen här:

Riskklassningsmodellen - så räknas mängden kontroll ut (livsmedelsverket.se)