Miljöpolicy

Kils kommun har de senaste 25 åren arbetat aktivt med att satsa på hållbara, lokala och kretsloppsanpassade system. Miljö- och energipolicyn är en grund för fortsatta satsningar och en viktig del i att göra kommunen attraktiv att leva och bo i.

Genom satsningar inom miljö och energi vill vi bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle som främjar resurshushållning samt en ekonomisk och god social utveckling i kommunen, nationellt och internationellt. 

Läs Kils kommuns miljöpolicy här.