Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Skogens miljövärden

Kils kommun har sökt ekonomiskt stöd för miljöinvestering inom Landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden för jordbruksutveckling) som heter Skogens Miljövärden. Skogsstyrelsen har beviljat ansökan för Stöd för bevara och utveckla natur- och kulturvärden.

Miljömål: Målet med åtgärderna är att öka andelen lövskog och i bästa fall möjlig häckningsplats för den vitryggiga hackspetten.

Yta: Total areal på områden är 23,2 hektar (se kartor nedan)

Åtgärder: Röjning av smågran, gallring av äldre gran och i vissa fall en del ringbarkning för att skapa mer död ved. 

Resultat: Hittills är 18,5 hektar åtgärdade. För området väster om Edsvallavägen är ny ansökan inlämnad. Orsaken är för dåliga avverkningsförhållanden på grund av det milda vädret under vintern.(uppdaterad 2020-09-28).

Kartor och målbilder

Karta 1  Hannäs

Karta 2  Viksta, Sannerud

Karta 3  Edsvallavägen, Skårebol 

Åtgärderna genomförs med stöd från

       

 

 

Sidan finns kvar till oktober 2025.