Skator, kajor, kråkor, duvor och måsar

Det är vanligt att myndighetsstaben får in klagomål på fåglar. En avskjutning löser sällan problemet annat än för en kort period. Oftast flyttar fåglarna bara till ett annat område, för en tid, vilket leder till att någon annan får bekymmer. En fastighetsägare ska därför alltid i första hand själv försöka lösa problemet.

Det finns några sätt att få kajorna att göra en förflyttning till mindre känsliga områden:

  • Att glesa på grenverket i de träd där kajorna häckar eller uppehåller sig.
  • Att såga ner träden som kajorna sitter i.
  • Att belysa träden nattetid kan dock få lika god effekt.
  • Att göra ögonattrapper och hänga upp.
  • Att hänga upp reflekterande band.
  • Att sätta för skorstenar, ventilationstrummor m.m. med galler är en effektiv metod. Fastighetsägare kan även spänna upp trådar där kajorna brukar sitta.
  • Att använda akustiska fågelskrämmor är nog den effektivaste metoden. Viktigt att rätta oregelbundna tidpunkter på kvällen väljs när kajorna kommer in på kvällen. Varierande störning sker bäst under oktober och november.
  • Att se över sophanteringen. Fastighetsägaren ansvarar för att sopor i avfallsbehållare hanteras på så sätt att kajorna inte kommer åt dessa.