Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Lund 4:36, Fagerås

Fageråshallen

Ett förslag till detaljplan för Lund 4:36 och del av Lund 4:4 har upprättats av miljö- och byggnadsnämnden, Kils kommun. 

Syftet med detaljplanen är att förbättra trafiksituationen runt Fagerås skola och Fageråshallen samt utöka parkeringsytan. Det sker genom att en bostadsfastighet i anslutning till infarten från Järnvägsgatan omvandlas till parkeringsplats samt att området ges separata, enkelriktade in- och utfarter. 

Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande enligt PBL (Plan- och Bygglagen).

Handlingar