Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Mats väg

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av två friliggande enbostadshus inom området. Vidare ordnas planförhållandena upp inom området genom en justering av gränsen mellan fastigheten Halsmo 1:58 och vändplatsen som avslutar Mats väg.

Planen upprättas med normalt planförfarande.

Handlingar: