Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Norra Välsätter 3:1 (Frykenhyllan)

Plankarta

Vi har upprättat förslag till ny detaljplan Norra Välsätter 3:1 (Frykenhyllan)

Syftet med planläggningen är att utöka kvartersmarken för bostadsändamål så att komplementbyggnader kan uppföras. Enligt gällande detaljplan ska marken inom berörd del av fastigheten användas för naturområde.

 Planen upprättas med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900.

Handlingar