Norra Välsätter

Planområde Norra Välsätter

 

Planens syfte är att bereda plats för sex nya tomter för fritidshus, på delvis obebyggd mark, i anslutning till befintligt fritidshusområde.

Fritidshusen ska upprättas i form av friliggande hus i ett plan med möjlighet till suterräng inom del av planområdet.

Planområdet består i dagsläget av ett kuperat skogsområde, där skogen efter hand har tagits ner för att lämna plats åt tilltänkt bebyggelse. Området ligger i anslutning till befintligt fritidshusområde med närhet till Nedre Fryken, Frykenbaden och intilliggande camping.

En ny lokalväg har byggts in till området från befintlig väg norr om planområdet. På nuvarande skogsmark ska fritidshus samt lokalgata byggas.

Handlingar: