Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Nya Runnevål

Nya Runnevål, detaljplanEtt planförslag har upprättats för Nya Runnevål i Kils kommun. Detaljplanen omfattar fastigheten Skommita 1:6 samt delar av Runnevålen 1:4, Skommita 1:2 och Skommita 1:3.
 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av ett femtontal nya friliggande enbostadshus med tillhörande infrastruktur samt att ordna upp de planmässiga förhållandena kring hembygdsgården för att bl.a. göra det möjligt att utöka befintlig parkering.
 

Förslaget bedöms ha stöd i den kommunomfattande översiktsplanen och i fördjupningen av översiktsplanen för delen Lövenstrand.


Handlingar: