Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Nya tennisbanor

Detaljplan Nya tennisbanor del av Stenåsen 1:1 och 1:211

Syftet med denna planläggning är att möjliggöra anläggandet av fyra nya tennisbanor i anslutning till befintlig tennishall samt att möjliggöra en utbyggnad av tennishallen med ytterligare en tennisbana. Detaljplanen syftar även till att ordna upp de planmässiga förhållandena kring tennishallen så att tennishallen och infarten till planområdet får planstöd. 

Planen upprättas med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900.

Handlingar