Nya tennisbanor

Detaljplan Nya tennisbanor del av Stenåsen 1:1 och 1:211

Syftet med denna planläggning är att möjliggöra anläggandet av fyra nya tennisbanor i anslutning till befintlig tennishall samt att möjliggöra en utbyggnad av tennishallen med ytterligare en tennisbana. Detaljplanen syftar även till att ordna upp de planmässiga förhållandena kring tennishallen så att tennishallen och infarten till planområdet får planstöd. 

Planen upprättas med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900.

Handlingar