Östra Stenåsen

En planändring för del av Stenåsen har upprättats av Tyréns AB i samarbete med Kils kommun.

Sträckan Skåre – Kil på Värmlandsbanan är hårt belastad och är en av de enkelspårssträckor i Sverige som passeras av flest tåg per dygn.

Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan med målsättningen att bygga en ny mötesmöjlighet på sträckan Klingerud – Stensåsen, strax söder om Kils samhälle, för att öka kapaciteten på sträckan mellan Karlstad och Kil. 

Järnvägsplanen berör delar av gällande detaljplaner samt sträckningen av Stenåsvägen varför detaljplanerna måste ändras. 

Syftet med detaljplaneändringen är att pröva möjligheten att ändra sträckningen av Stenåsvägen samt ändra de delar av gällande detaljplaner som berörs av planområdet för att möjliggöra för ett mötesspår på sträckan. Planen har upprättats med enkelt planförfarande.

Handlingar