Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Viksta By

Detaljplan för Viksta by

En detaljplan har upprättats för Viksta By inom Lövenstrandsområdet. Förslaget till detaljplan var utställt under perioden 28 mars - 26 april 2011. 

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av 17 till 38 nya småhus inom området med tillhörande infrastruktur. Med småhus menas här såväl radhus, kedjehus, parhus som friliggande enbostadshus. Flest bostäder blir det om endast radhus uppförs och minst med enbart friliggande enbostadshus. Flest bostäder blir det om endast radhus uppförs och minst med enbart friliggande enbostadshus, blir det en blandning blir antalet däremellan.

Området Viksta ligger inom Lövenstrandsområdet. Det kommer att få sin infart från länsväg 715 strax väster om Vikstaskolan. Kvartersmarkens utbredning följer landskapet och avgränsas i väster och öster av raviner. En gångtunnel kommer att anordnas under länsväg 715. Planen upprättas med normalt planförfarande.  

Handlingar