Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Ändring av stadsplan för Vikstad 3:1 (Vikstaskolan)

Ett förslag till ändring av stadsplan för Vikstad 3:1 m. fl. har upprättats.

Vikstaskolan årskurs F-6 är i behov av renovering och detaljplanen behöver ändras i syfte att möjliggöra framtida om- eller nybyggnation av skolan. För att få plats med en större skola, och där behovet av friyta tillgodoses behöver området med byggbar mark inom planen vidgas.

Planändringens syfte är att öka den byggbara ytan inom planen för att rymma en större skolbyggnad. I samband med ändringen görs även tre plantekniska anpassningar som ligger inom gällande plans syfte.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Planen bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.