Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Del av Säbytorps stugområde

En detaljplan har upprättats för fastigheten Säbytorp 1:115, 1:116, 1:123 samt del av Säbytorp S:2.

Planförslaget finns nu utställt för granskning under perioden 20 juni – 11 juli 2018.

Syftet med planen är att ge byggrätt, i samma omfattning som för angränsande bostadsbebyggelse, åt de tre fastigheterna som idag ligger inom parkmark samt säkra vägen fram till dessa fastigheter.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Under samrådstiden finns handlingarna förutom här på hemsidan tillgängliga på Kils bibliotek, Storgatan 41, Kil. Öppettider måndag – torsdag kl. 10-18 samt fredag kl. 10-16.

Du som har synpunkter på förslaget till detaljplan för del av Säbytorps stugområde ska framföra dem skriftligt till nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkterna ska vara kommunen till handa senast onsdagen den 11 juli 2018.

Postadress: Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil

E-post: kommun@kil.se

Upplysningar om detaljplanen lämnas av:
Josefin Larsson, 0554- 194 36, josefin.larsson@kil.se

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.