Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Del av Säbytorps stugområde

En detaljplan har upprättats för fastigheten Säbytorp 1:115, 1:116, 1:123 samt del av Säbytorp S:2.

Syftet med planen är att ge byggrätt, i samma omfattning som för angränsande bostadsbebyggelse, åt de tre fastigheterna som idag ligger inom parkmark samt säkra vägen fram till dessa fastigheter.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.