Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Timmermannen

En ny detaljplan för del av kvarteret Timmermannen har upprättats.

Planens syfte är att ge mellersta delen av kvarteret Timmermannen planbestämmelser som medger uppförande av liknande bebyggelse som finns i den södra delen.

Planen medger uppförande av byggnader i högst sex våningar som innehåller bostäder och/eller kontor med handel i bottenvåningen.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Den aktuella planeringen bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.

Det aktuella området omfattas av Detaljplan för del av kv. Timmermannen, antagen 2004-11-16. Området är idag planlagt för centrumändamål och bostäder i två våningar.

Handlingar