Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kulskolan

Inom planområdet har förskoleverksamhet bedrivits under en längre tid med stöd av tidsbegränsat bygglov. Syftet med planläggningen är att bekräfta pågående användning och, förutom bostäder, även tillåta skola. Dessutom görs bostadsanvändningen mer flexibel genom att byggnader inte behöver uppföras friliggande.

Planen upprättas med enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900.