Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Runnevåls skola

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en alternativ användning av skolan samt att införa skydds- och varsamhetsbestämmelser för själva byggnaden. Vidare möjliggör planen att ett antal befintliga bostadshus kan ges mer ändamålsenliga tomter.

Förslaget bedöms ha stöd i den kommunomfattande översiktsplanen

Planen upprättas med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900

Handlingar