Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Stubberuds fritidsområde

 Plankarta

En ändring av detaljplanen för Stubberuds fritidsområde har upprättats.

Syftet med ändringen är att rätta till ett fel i detaljplanen för området genom att ta bort angiven maximal bruttoarea och ändra till maximal byggnadsarea.

Ändringen av motsvarande planbestämmelse är införd på plankartan.

Planen upprättas med enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900.