Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Älgen 9 granskning

Ett förslag till ändring av detaljplanen för fastigheten Älgen 9 har upprättats. Syftet med ändringen av planen är att säkerställa pågående markanvändning och att pröva möjligheten för bostadsändamål på del av fastigheten Älgen 9. Detta för att kunna genomföra en avstyckning av bostadshuset på fastigheten. Planen syftar även till att pröva möjligheten till centrumändamål för resterande del av fastigheten Älgen 9.

Granskningstiden pågår under perioden 22 juli – 20 augusti 2020.

Samrådshandlingar finns under denna tid tillgängliga på följande platser:

  • Kils kommuns hemsida www.kil.se
  • Samhällsbyggnadshuset, Storgatan 49

Du som har synpunkter på förslaget till detaljplan ska framföra det skriftligt till nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkterna ska vara kommunen till handa senast tisdagen den 20 augusti 2020. Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut om antagande.

Postadress: Kils kommun, myndighetsstaben, Box 88, 665 23 Kil
E-post: kommun@kil.se Skriv i ämnesrutan att det gäller detaljplan för Älgen 9

Upplysningar om detaljplanen lämnas av:
Mari Andersson, mari.andersson@kil.se, 0554-19332