Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Ändring av detaljplan för Fryksta

Ett förslag till ändring av del av detaljplan för Frykstahöjden har upprättats.

Planändringens syfte är att skapa goda förutsättningar för vandrarhemmets drift och utveckling. Detta ska uppnås genom förbättrad tillgänglighet via land och vatten samt genom möjliggörande av framtida expansion av befintlig eller närbesläktad verksamhet.

Granskningstiden pågår under perioden 1 december – 22 december 2020.

Granskningshandlingar finns under denna tid tillgängliga på följande platser:

  • Kils kommuns hemsida www.kil.se
  • Samhällsbyggnadshuset, Storgatan 49
  • Kils bibliotek, Storgatan 41

Du som har synpunkter på förslaget till detaljplan ska framföra det skriftligt till nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkterna ska vara kommunen till handa senast tisdagen den 22 december 2020. Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut om antagande.

Postadress: Kils kommun, Myndighetsstaben, Box 88, 665 23 Kil

E-post: kommun@kil.se Skriv i ämnesrutan att det gäller ”Dnr 2019-321”

Upplysningar om detaljplanen lämnas av:

Mari Andersson, mari.andersson@kil.se, 0554-19332