Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Ändring av detaljplan för Kils Multisportarena

Planändringen syftar till att möjliggöra avstyckning av ECG Arena från fastigheten Sannerud 2:94.

Arenan ska styckas av och säljas men en avstyckning med nuvarande planbestämmelse är inte möjlig då byggrätten i planen är satt till 50 % och den nya fastigheten kommer att vara bebyggd till 100 %.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Granskning pågår under perioden 28 augusti- 22 september 2020

Du som har synpunkter på förslaget till ändring av detaljplan ska framföra det skriftligt till nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkterna ska vara kommunen till handa senast tisdagen den 22 september 2020. Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga.

Handlingarna finns tillgängliga på:  Samhällsbyggnadshuset, Storgatan 49

Postadress: Kils kommun, myndighetsstaben, Box 88, 665 23 Kil

E-post: kommun@kil.se skriv i ämnesrutan att det gäller ändring av detaljplan för Kils multisportarena.

Upplysningar om detaljplanen lämnas av: Mari Andersson 0554-19332