Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Södra Hannäs 1:46

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Södra Hannäs 1:46.

Fastighetsägaren till Södra Hannäs 1:46 vill utveckla fastigheten och möjliggöra för avstyckning av flertalet tomter för bostadsändamål. Området är beläget längs Nedre Frykens sydvästra strand, norr om Kils tätort.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för byggnation av bostäder inom planområdet. Planen innebär att 16 nya tomter för friliggande enbostadshus i lantligt- och sjönära läge kan skapas, samt att mark reserveras för gemensamhetslokal/sjöbodar och båtbryggor/småbåtshamn.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Mari Andersson 0554-193 32