Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Ändring av detaljplan för Norra Fagerås

Ett förslag till ändring av detaljplanen för fastigheten Norra Prästbol 2:1 har upprättats. Anledningen till ansökan är att fastighetsägaren till det nuvarande församlingshemmet vill använda fastigheten i bostadssyfte.

Granskning pågår under tiden 26 augusti – 18 september.

Granskningshandlingar finns under denna tid tillgängliga i Samhällsbyggnadshuset, Storgatan 49, Kil

Du som har synpunkter på förslaget till detaljplan ska framföra det skriftligt till nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkterna ska vara kommunen till handa senast tisdagen den 18 September 2020. Den som inte senast under granskningstiden framför sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga planen.

Postadress: Kils kommun, myndighetsstaben, Box 88, 665 23 Kil
E-post: kommun@kil.se Skriv i ämnesrutan att det gäller detaljplan för Norra Fagerås.

Upplysningar om detaljplanen lämnas av:
Mari Andersson, mari.andersson@kil.se, 0554-193 32