Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Runnevåls industriområde

Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplan för Runnevåls industriområde.

 

Planområdet ligger inom Kils tätort, i anslutning till Runnevåls industriområde. Området avgränsas i sydost av Volymvägen och befintligt industriområde, i sydväst av Fryksdalsbanan, i nordost av Odens väg och bostadsområdet Runnevål samt i nordväst av skogsmark.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av byggnader och anläggningar för industriändamål.

Förslaget bedöms ha stöd i den kommunomfattande översiktsplanen.

Planen upprättas med s.k. utökat planförfarande enligt PBL 2010:900.