Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Översiktsplan 2010

Översiktsplan 2010 - framsidaKil på rätt spår är Kils kommuns vision. I översiktsplanen uppmärksammar vi några av de spår som leder till att visionen kan förverkligas.

Kil är en kommun med många möjligheter, läget i Värmland, det attraktiva boendet med närhet till service och natur, ett rikt näringsliv och ett aktivt och engagerat föreningsliv.

Utpekade områden

Med en genomarbetad naturvårdsplan i ryggen har vi försökt peka ut var och hur vi kan utveckla mark- och vattenområden till attraktiva boende och rekreationsområden.

Industrimark och näringslivsutveckling

Kils kommun är också en mötesplats där såväl europaväg och riksväg som järnvägar från fem olika håll möts. Detta gör naturligtvis Kils kommun till en gynnsam plats för näringsliv och handel. Därför är det även viktigt att peka ut områden som fördelaktigt kan användas som industrimark. Vi måste slå vakt om fortsatt goda möjligheter för resande, utveckling av näringsliv, arbetsmarknad och boende.

Turister och gäster

Vår kommun är också välbesökt av turister tack vare vårt läge vid Frykensjöarna och närheten till stadens kulturutbud och landsbygdens naturupplevelser. Det betyder att vi som kommun behöver planera för gott mottagande av gäster från både när och fjärran.

Föreningslivet

Föreningslivet tar stort ansvar för våra barn och ungdomar och en stor andel av invånarna är engagerade i någon förening, Vi har fler medlemmar i Kil kommuns föreningar än vi har invånare! Det bekräftar att vi har en aktiv och engagerad befolkning som bör ges möjligheter till fortsatt och utvecklad verksamhet.

Översiktsplan - dokument

I listan nedan kan du ta del av Kils kommuns översiktsplan. Den kompletta översiktsplanen är indelad i kapitel för att lättare kunna hanteras på webben. 

Önskar du en en kortare och mer sammanfattad version av Översiktsplanen så väljer du ÖP 2010 i korthet. 

Information

Plan- och bygglagens 1 kap 3 § anger att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är kommunens övergripande plan för mark- och vattenområden som bland annat visar hur bebyggelsemiljön kan utvecklas och bevaras samt vilka allmänna intressen som bör beaktas.

 

Översiktsplanens framtagande

Tidigare översiktsplan för Kils kommun var upprättad 1990. Arbetet med den nya översiktsplanen, som påbörjades redan 1994, har fortlöpt under olika perioder.

 

Tidsplan

  • Programsamrådshandling 2006-07-03
  • samråd med länsstyrelsen ang. avgränsning för MKB 2008-06-30
  • samråd 7 sep - 6 nov 2009
  • utställning 15 feb - 23 april 2010
  • godkänd av KS 8 juni 2010 § 117
  • antagen av KF 23 juni 2010 § 72
  • laga kraft 23 juni 2010