Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Förbud mot fordonstrafik

Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 5 och 3 §, trafikförordningen (1998:1276), föreskriver Kils kommun följande. 

Inom Kils kommun gäller

  1. Inom detaljplanelagt område får fordon inte föras i park, plantering eller annat allmänt område som enligt trafikförordningen är att anse som terräng annat än på väg upplåten för allmän samfärdsel eller genom vägmärke angivits att trafik med visst slag av fordon är tillåten.

  2. På av kommunen eller sammanslutning anlagda och särskilt markerade motionsspår för gång, löpning eller skidåkning får fordon inte föras om ej annat framgår av utmärkningen.

  3. Inom av kommunen anlagda platser för friluftsbad får fordon inte föras om ej annat framgår av utmärkningen.

Undantag

Fordon som används i anläggnings-, underhålls-, eller renhållningsarbeten får framföras i park eller på väg i park på sätt omständigheterna kräver, om särskild försiktighet iakttas.

På väg, där fordon eller visst eller vissa slag av fordon inte får föras, får fordon som används i väghållnings- och renhållningsarbeten på sätt omständigheterna kräver, om särskild försiktighet iakttas.

Fordon som nyttjas för varutransport till inrättning belägen inom ovan angivna områden får framföras på sätt omständigheterna kräver, om särskild försiktighet iakttas.