Husvagn kan klassas som hus

Utdrag ur 1 § PBL

Lätt flyttbara konstruktioner som ställs upp varaktigt på platsen och som används som byggnad: husvagnar, redskapsvagnar, husbåtar, kiosker på hjul.

Vagnar och husbåtar som används som fritidshus bedöms vara byggnad om de står på samma ställe under längre tid än en normal campingsemester på några veckor. I praktiken innebär detta att husvagnar som står kvar på en campingplats mellan två säsonger kräver lov.

Observera dock att en husvagn inte kräver lov om den såsom ett fordon uppställts på en fordonsparkering, en villatomt eller dylikt utan att där användas att bo i. 

Vinteruppställning av många husvagnar inom samma område kan utgöra upplag som kräver lov.