Ansökan om blomlåda på min gata

Vill du läsa mer om hur Kils kommun hanterar dina personuppgifter kan du klicka här.

Här finns riktlinjer för att få ställa ut blomlådor

Ansökan skickas in senast 15 maj.

Kontaktperson för blomlådor  
Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefonnummer:
E-post:
   
Ersättare för kontaktperson  
Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefonnummer:
E-post: