Delar av gatubelysningen släcks

Kils kommun släcker 30 procent av gatubelysningen som en energibesparande åtgärd. Arbetet sker manuellt och påbörjas i mellandagarna.

Hänsyn tas till trygghet och trafiksäkerhet. Därför släcker kommunen ingen belysning i korsningar, vid busshållplatser eller övergångsställen.

Sammanlagt beräknas åtgärden spara omkring 381 000 kilowattimmar på ett år.

Här kan du läsa mer om hur vi gör och varför.